top of page
IMG_1466.jpg

Hello.

IMG_1466.jpg

AMBASADÖR BLOGG

Patrik Von Corswant

En 5:e generationens lantbrukare

Jag är uppvuxen i traditionellt lantbruk, medelålders familjefar som besjälats med livsuppgiften att förstå de eviga frågorna. Vad är liv och finns mening?

 

Min bakgrund, fostran, skolning och utbildning har haft en strävan mot produktionsorientering med kontroll som ledstjärna. Då denna värdegrund/levnadsstil inte visat sig fungera på en mängd olika sätt har min vardag pressat mig att våga tänka och känna in andra synsätt. Viktigt är när jag sedan ska praktisera det nya synsättet så visar det sig att verkligheten inte alltid är vad jag tycker mig se den för. Detta prövande ger nya insikter och tillsammans med mina nätverk av mångfald av medmänniskor så gör visdomen entre. Å det är detta jag vill få kunna dela och sprida till flera som gör min ambassadörsroll så viktig.

 

Så låt mig få inviga Dig som läser detta Min förståelse och innebörd av hur vårat ekosystem kan beskrivas.

( här klistrar vi in definitionen enligt Jörgen )

 

På Stafva gård arbetar vi nu med synsättet att med hjälpande inställning ställa om och experimentera i praktik och våra produkter. Det ska Du som konsument kunna få förmedlat genom Holy Local. En produktidentitet och livsstils känsla på våra marknader som Du är delaktig att driva genom Att Du väljer Oss.

 

Med detta vill jag rikta ett stort Tack!

Jörgen Andersson

Ordförande i Stava Mejeri AB

Ledare för den Nordiska hubben i Savory Institutes globala nätverk för regenerativt lantbruk

Initiativtagare till företaget Fjällbete i Åredalen

Jörgen är bonden från Västmanland som flyttade till Åredalen och arbetade som de Jämtländska böndernas miljöombudsman på 90-talet.

Den röda tråden har hela tiden varit de enskilda konsumenternas möjligheter att göra sig mer delaktiga i framtidens hållbara jordbruk.

Jag är så glad att Holy Local äntligen finns ute i butik.
Detta är en ny möjlighet för oss bönder att lyssna på er konsumenter, och samtidigt en kanal för oss att berätta om vår verklighet.
Det är en enorm skillnad mellan att bara sälja till ett mejeriföretag och att sälja till er som faktiskt äter det våra kor producerat.
Som ni hör så är det min roll i Holy Local att representera bönderna som med sina dagliga beslut styra sina gårdar närmare eller längre bort från regenerativt lantbruk.

Så här definierar vi begreppet ”regenerativt lantbruk”
”Att möjliggöra högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen genom att tillfredsställa mänskliga behov så effektivt som möjligt”

Med ekosystem så menar vi hela landskapet omkring oss och att alltihop ska få sjuda av liv, så som årmiljoner av evolution skapat naturen. 
Vi ser alltså ingen motsättning mellan välmående natur och ett landskap som ger oss människor vår mat, och vi vet ingen bättre allierad i det arbetet än våra kossor. 
Med effektivt tillfredsställda mänskliga behov så menar vi att maten ska ge våra kroppar det de bäst behöver, och det till lägsta möjliga kostnad.
En frisk matjord där växter och djur får spela sina roller kostar mindre än den sortens manipulerande jordbruk som nu är det vanligaste

Men vi har en lång resa framför oss vi bönder och vi konsumenter
Hur kul som helst!!

bottom of page