top of page

Mammutstäppen

Tänk er norra halvklotets alla skogsmarker, plus tundran, och därtill alla former av jordbruksmark så har vi den ursprungliga ”Mammutstäppen”. Ett högproduktivt ekosystem med ungefär 4 gånger så mycket djur jämfört med all tamboskap som vi människor håller idag.


Så när Patrik släpper ut korna bland ekarna utanför Stava mejeri så är det för att återskapa den sortens landskap som är det mest naturliga här hos oss. I miljoner år, och ända fram till senaste istiden så var det gräset som dominerade, inte träden.

Regenerativt lantbruk är på så vis samma sak som ”rewilding”. Vi vill hjälpa växterna och djuren att få bete sig naturligt, och det samtidigt som vi producerar bra mat.


27 visningar0 kommentarer
bottom of page