top of page
IMG_1613.jpeg

VÅRA HEROS

Stafva gård

Denna pärla på Gotland 

Våra ostar är gjorda i samarbete med Stafva Gårdsmejeri på Gotland, strax utanför Visby. Det är ett småskalig mejeri med historiska traditioner men moderna ambitioner. 

För varje produkt du köper går en extra krona tillbaka till korna och till vårt omställningsarbete för ett vitaliserat ekosystem. Vi tror på fullständig transparens - därför kan du följa din (ja, just din) kronas väg tillbaka till korna. 

Hälsningar Teamet på Holy Local 

IMG_1622.jpeg
Stafva gård
Agnes Patrik.jpeg

Patrik Von Corswant

En 5:e generationens lantbrukare

Jag är uppvuxen i traditionellt lantbruk, medelålders familjefar som besjälats med livsuppgiften att förstå de eviga frågorna. Vad är liv och finns mening?

 

Min bakgrund, fostran, skolning och utbildning har haft en strävan mot produktionsorientering med kontroll som ledstjärna. Då denna värdegrund/levnadsstil inte visat sig fungera på en mängd olika sätt har min vardag pressat mig att våga tänka och känna in andra synsätt. Viktigt är när jag sedan ska praktisera det nya synsättet så visar det sig att verkligheten inte alltid är vad jag tycker mig se den för. Detta prövande ger nya insikter och tillsammans med mina nätverk av mångfald av medmänniskor så gör visdomen entre. Å det är detta jag vill få kunna dela och sprida till flera som gör min ambassadörsroll så viktig.

 

På Stafva gård arbetar vi nu med synsättet att med hjälpande inställning ställa om och experimentera i praktik och våra produkter. Det ska Du som konsument kunna få förmedlat genom Holy Local. En produktidentitet och livsstils känsla på våra marknader som Du är delaktig att driva genom Att Du väljer Oss.

 

Med detta vill jag rikta ett stort Tack!

Jörgen Andersson

Ordförande i Stava Mejeri AB

Ledare för den Nordiska hubben i Savory Institutes globala nätverk för regenerativt lantbruk

Initiativtagare till företaget Fjällbete i Åredalen

Jörgen är bonden från Västmanland som flyttade till Åredalen och arbetade som de Jämtländska böndernas miljöombudsman på 90-talet.

Den röda tråden har hela tiden varit de enskilda konsumenternas möjligheter att göra sig mer delaktiga i framtidens hållbara jordbruk.

Jag är så glad att Holy Local äntligen finns ute i butik.
Detta är en ny möjlighet för oss bönder att lyssna på er konsumenter, och samtidigt en kanal för oss att berätta om vår verklighet.
Det är en enorm skillnad mellan att bara sälja till ett mejeriföretag och att sälja till er som faktiskt äter det våra kor producerat.
Som ni hör så är det min roll i Holy Local att representera bönderna som med sina dagliga beslut styra sina gårdar närmare eller längre bort från regenerativt lantbruk.

Så här definierar vi begreppet ”regenerativt lantbruk”
”Att möjliggöra högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen genom att tillfredsställa mänskliga behov så effektivt som möjligt”

Med ekosystem så menar vi hela landskapet omkring oss och att alltihop ska få sjuda av liv, så som årmiljoner av evolution skapat naturen. 
Vi ser alltså ingen motsättning mellan välmående natur och ett landskap som ger oss människor vår mat, och vi vet ingen bättre allierad i det arbetet än våra kossor. 
Med effektivt tillfredsställda mänskliga behov så menar vi att maten ska ge våra kroppar det de bäst behöver, och det till lägsta möjliga kostnad.
En frisk matjord där växter och djur får spela sina roller kostar mindre än den sortens manipulerande jordbruk som nu är det vanligaste

Men vi har en lång resa framför oss vi bönder och vi konsumenter
Hur kul som helst!!

Jörgen_Andersson_1.JPG

1 krona tillbaka

Bring it back!

På Stafva har vi redan börjat med ett projekt för att testa vad som faktiskt är möjligt. Kan man låta korna få sina kalvar på våren och låta dem ta hand om dem själva? Samtidigt som vi kan skörda mjölk från dem utan att det måste bli så dyrt att ni konsumenter inte längre vill köpa?

De första kronorna ni skickar tillbaka kommer att hjälpa oss med det här projektet

Sedan kommer era pengar hjälpa bönderna som levererar mjölken till Stafva att, steg för steg, förändra sin produktion i riktning mot det vi kallar regenerativt lantbruk. Ett nytt sätt att tänka jordbruk, där vi härmar naturen efter bästa förmåga och där ni konsumenter måste vara med för att det ska kunna fungera

IMG_0080.heic
bottom of page